Татарча [tat] Google Translate

Сайт тест режимында эшли.

Comparing small numbers (Кечкенә саннарны чагыштыру)

сигезпочмак Comparing numbers of objects (Әйберләрнең санын чагыштыру)

каләм Practice: Compare numbers of objects 1 (Күнегү: әйберләрнең санын чагыштыр 1)

сигезпочмак Comparing numbers on the number line (Саннар турысындагы саннарны чагыштыру)

каләм Practice: Compare numbers to 10 (Күнегү: 10-га кадәрге саннарны чагыштыр)

сигезпочмак Counting by category (Төркемләп санау)

каләм Practice: Compare numbers of objects 2 (Күнегү: әйберләрнең санын чагыштыр 2)