Татарча [tat] Google Translate

Сайт тест режимында эшли.

Tens (Дистәләр)

сигезпочмак Intro to place value (Урын кыймәтенә кереш)

сигезпочмак Place value example: 25 (Урын кыйммәте[нә] мисал: 25)

сигезпочмак Place value example: 42 (Урын кыйммәте[нә] мисал: 42)

каләм Practice: Groups of ten objects (Күнегү: ун әйбер төркемнәре)

каләм Practice: Tens and ones (Күнегү: дистәләр һәм берәмлекләр)

каләм Practice: 2-digit place value challenge (Күнегү: 2 цифралы [саннарда] урын кыйммәте мәсьәләсе)